praca u nas - kwestionariusz zgłoszenia
Ochrona Danych Osobowych

W chwili obecnej poszukujemy:

W związku z realizacją projektu pn. "Zakup innowacyjnego urządzenia budowlanego", numer projektu

WND-RPZP.01.01.02-32-136/10

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 prowadzimy nabór:

Stanowisko pracy (I): Operator urządzenia wysokociśnieniowego - pełny wymiar czasu pracy. Zakres obowiązków:

 • pracownik obsługujący myjkę wysokociśnieniową - praca bezpośrednio przy urzadzeniu,
 • odpowiedzialność za - włączanie i wyłączenia,
 • stała kontrola parametrów pracy urządzenia,
 • dbałość o sprawność techniczną urządzenia,
 • bieżąca konserwacja urządzenia.
 • Stanowisko pracy (II): Operator urządzenia wysokociśnieniowego - pełny wymiar czasu pracy. Zakres obowiązków:

 • pracownik pracujący na dyszy wylotowej,
 • odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie dyszy skuwającej i czyszczącej,
 • bieżąca konserwacja urządzenia
 • Od zatrudnionych osób wymagane będzie posiadanie wiedzy, odpowiednich kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do realizacji powierzonych mu zadań na ww. stanowisku.
  Podstawowym warunkiem zatrudnienia będzie posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz predyspozycji zawodowych. Rekrutacja pracownika odbywać się będzie poprzez rozmowy kwalifikacyjne prowadzone przez Prezesa Zarządu. Kandydaci na ww. stanowiska zostaną zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony. Osoba ta zostanie wszechstronnie przeszkolona na nowym stanowisku pracy, przede wszystkim w zakresie obsługi nowo nabytego urządzenia.

  Ponad to poszukujemy kandydatów na stanowisko:
  - pracownik budowlano-mostowy
  - kierownik robót mostowych

  :: Kwestionariusz

  © Copyright 2012 by Niwa | All Rights Reserved