praca u nas - kwestionariusz zgłoszenia
Ochrona Danych Osobowych

:: Realizacje

Specjalizujemy się w pracach:
- reprofilacje konstrukcji żelbetowych - systemy napraw ręcznych PCC/SPCC, beton natryskowy - torkret
- iniekcje ciśnieniowe - doszczelniające i sklejające
- wzmocnienia konstrukcji taśmami i matami z włókien węglowych
- zabezpieczenia antykorozyjne betonu, izolacje
- budowa i remonty obiektów inżynieryjnych

Zadania w trakcie realizacji:

 1. Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki - Częstochowa – 51 obiektów inżynierskich - wykonanie prac torkretowych, reprofilacyjnych, iniekcji, antykorozji, uszczelnień, żywicznych izolacji koryt balastowych (kompleksowa rewitalizacja obiektów)
 2. Modernizacja zbiornika wyrównania dobowego nr 1 w Wysocku Wielkim – wykonanie nowej powłoki ochronnej dna, ścian i stropu zbiornika wraz z reprofilacją
 3. Komora MP 4 w International Paper Kwidzyn – prace torkretowe
 4. Most nad rzeką Radew – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 – prace torkretowe
 5. Wykonanie reprofilacji i zabezpieczeń antykorozyjnych Osadnika wstępnego OWS 1 w ramach zadania Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie
 6. Przebudowa trybuny południowo-zachodniej w ramach przebudowy stadionu OSiR w Świnoujściu
 7. Modernizacja Reaktora 1-go stopnia na BOŚ w Arctic Paper Kostrzyn S.A.
 8. Wykonanie remontu wiaduktów ceglanych na linii kolejowej 353 Poznań Wschód – Skandawa – prace antykorozyjne, iniekcyjne, wzmocnienie
 9. Przebudowa węzła komunikacyjnego RONDO KAPONIERA w Poznaniu – zabezpieczenia antykorozyjne 8.000 m2, izolacjo-nawierzchnie 6.800 m2
 10. Remont zbiornika żelbetowego do wody czystej Stacji Uzdatniania Wody w Złotowie

Zadania realizowane w 2013r:

 1. Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku: węzeł Walichnowy – węzeł Wrocław (A1), odcinek 8 (węzeł Róża – węzeł Wrocław) – zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni żelbetowych 3.200m2, nawierzchnio izolacje 5.100 m2
 2. Budowa drogi ekspresowej S-5 (A-2 węzeł „Głuchowo”) – Wrocław (A-8 węzeł Widawa) odcinek Kaczkowo- Korzeńsko, Obwodnica Bojanowa i Rawicza – zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni żelbetowych 1.385 m2, nawierzchnio izolacje 1.115 m2
 3. Budynek wielorodzinny z usługami DUNE PHASE w Mielnie
 4. Terminal Regazyfikacyjny Skroplonego Gazu Ziemnego w Świnoujściu (LNG)
 5. Remont czterech obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej S3 na odcinku węzeł Rzęśnica – węzeł Kijewo w miejscowości Szczecin: prace torkretowe, antykorozyjne oraz wzmocnienie konstrukcji taśmami z włókien węglowych
 6. Remont mostów w ciągu autostrady A-6 na odc. Kołbaskowo – węzeł Klucz k/m Radziszewo – prace antykorozyjne na moście nad rzeką Odra Wschodnia i Zachodnia
 7. Obwód Utrzymania Baczyna w ranach drogi ekspresowej S-3 Szczecin – Gorzów Wlkp. Odcinek I węzeł Klucz – węzeł Pyrzyce – prace izolacyjne, iniekcyjne, antykorozyjne, ogólnobudowlane
 8. Modernizacja mostu w km. 203,97 linii nr 351 Poznań – Szczecin Główny – prace torkretowe
 9. Przebudowa mostu wraz z odcinkami drogi dojazdowej w Drawsku Pomorskim – prace torkretowe

Zadania realizowane w 2012r:

 1. Budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Olsztynek – Nidzica wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi krajowej nr 51 – zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji żelbetowych (64.000m2), nawierzchnio izolacje (15.000m2), powłoka antygrafitti 7.100m2 – na 31 obiektach inżynierskich
 2. Południowa Obwodnica Gdańska – wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji żelbetowych (75.000m2) i wykonanie nawierzchnioizolacji w ilości 4.700m2
 3. Budowa węzłów drogowych w ciągu istniejącej Autostrady A2 węzeł Buk, Głuchowo, Kleszczewo, Słupca
 4. Obwodnica Śródmieścia Szczecina – Etap V – Budowa ulicy Duńskiej – Krasińskiego do ul. Arkońskiej, zabezpieczenie powierzchni żelbetowych wiaduktu kolejowego nad ulicą Arkońską, wykonanie izolacji termozgrzewalnych przejścia podziemnego – ulica Wszystkich Świętych
 5. Budowa mostu nad starą Świną łączącego wyspy Wolin i Karsibór wraz z rozbiórką Mostu Piastowskiego W Świnoujściu – powłoka antykorozyjna 4.720 m2, nawierzchnio izolacje 1.660m2
 6. Odtworzenie zabytkowego, historycznego kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej – torkrety, iniekcje wzmacniające i uszczelniające
 7. Budowa obwodnicy miejscowości Olecko w ciągu drogi krajowej nr 65 – zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni żelbetowych 14.600m2, nawierzchnio izolacje 1.350m2 na 9 obiektach inżynierskich
 8. Budowa wew. Obwodnicy miasta Siedlce Etap II – odcinek od ul. Sokołowskiej do ul. Warszawskiej – nawierzchnie chemoutwardzalne na pochylniach dla niepełnosprawnych
 9. Budowa obiektów mostowych w Kaliszu na ul. Sportowej i Łódzkiej – wykonanie antykorozji konstrukcji żelbetowych i nawierzchnioizolacji
 10. Budowa Drogi Ekspresowej S-3 na odcinku od węzła Międzyrzecz południe do węzła Sulechów odcinek 2, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji żelbetowych 50.000m2, nawierzchnio izolacje 3.500m2
 11. Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 90, antykorozja (hydrofobizacja) betonu – 32.700m2, antygraffiti – 2.000m2

Zadania realizowane w 2011r:

 1. Budowa nowych skrzyżowań dwupoziomowych – likwidacja przejazdów w poziomie szyn w obszarze LCS Nasielsk – torkrety, powłoki ochronne, iniekcje, nawierzchnio izolacje
 2. Oczyszczalnia Ścieków CZAJKA w Warszawie – powłoki ochronne blok biologiczny 18.500m2, osadniki wtórne – 10.900m2, iniekcje, naprawy
 3. Amfiteatr w Opolu – wykonanie powłok ochronnych, iniekcji i uszczelnień na widowni
 4. Przebudowa ul. Kosmonautów we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 – zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni żelbetowych – 2.590m2, nawierzchnie chodników z żywic epoksydowo-poliuretanowych 1.500m2
 5. Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Gorzowie Wlkp. – powłoki ochronne i nawierzchnio izolacje
 6. Przebudowa Mostu nad rzeką Rega w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 – torkrety
 7. Przebudowa obiektów inżynierskich nad drogą wojewódzką nr 142 – torkrety
 8. Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 – powłoki ochronne 1.600m2, nawierzchnio izolacje 240m2
 9. Budowa Autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl – zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji żelbetowych 20.500m2, nawierzchnio izolacje 2.150m2 na 12 obiektach inżynierskich

Zadania realizowane w 2010r:

 1. Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków WOŚ – powłoki ochronne (7.700m2) na osadnikach wtórnych i bloku biologicznym oraz iniekcje sklejające i uszczelniające
 2. Budowa Drogi wojewódzkiej nr 627 – most przez rzekę Bug w miejscowości Małkinia – zabezpieczenie powłokowe (5.200m2) oraz nawierzchnio izolacje (2.400m2)
 3. Budowa Obwodnicy Łęknicy – zabezpieczenie powłokowe (6.000m2) oraz nawierzchnio izolacje (1.300m2)
 4. Budowa Stadionu „LEGIA” w Warszawie – Etap II trybuna Zachodnia
 5. Wykonanie wzmocnienia przęseł żelbetowych taśmami z włókien węglowych Wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w m. Białogard
 6. Remont i wzmocnienie mostu przez rzekę Drwęce w ciągu drogi krajowej nr 10 w m. Lubicz
 7. Obwodnica Brodnicy – most nad rzeką Drwęcą – zabezpieczenie powłokowe (1.800m2) oraz nawierzchnio izolacje (730m2)
 8. Remont mostu nad rzeką Drwęcą w Brodnicy ul. Kościelna
 9. Przebudowa ul. Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w miejscowości Bytów
 10. Renowacja istniejących kanałów wylotowych – na odcinku Oczyszczalnia Ścieków Czajka Warszawa – rzeka Wisła (powierzchnia ok. 12.500m2)
 11. Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice - Wrocław (etap II)
 12. Wzmocnienie słupów żelbetowych opaską torkretową na 2 podziemnych kondygnacjach budynku Sky Tower we Wrocławiu


Zadania realizowane w 2009r:

 1. Nowobudowana droga Ekspresowa S-3 Szczecin Gorzów – odcinek I, reprofilacje, zabezpieczenie powłokowe (19.500m2), nawierzchnio izolacje (3.500m2) na 23 obiektach inżynieryjnych
 2. Nowobudowana obwodnica Stargardu Szczecińskiego – droga Ekspresowa S-10, reprofilacje i zabezpieczenie powłokowe (32.000m2), nawierzchnioizolacje (2.600m2) na 11 obiektach inżynieryjnych (w tym 350m estakada nad rzeką Iną)
 3. Budowa Stadionu „LEGIA” w Warszawie – zabezpieczenie powierzchniowe żelbetowych elementów prefabrykowanych stropów i trybun – 79.000m2, uszczelnienia prefabrykatów żelbetowych – 10.000mb, wzmocnienie stropu taśmami z włókien węglowych
 4. Oczyszczalnia Ścieków CZAJKA w Warszawie - reprofilacja kanału żelbetowego systemami zapraw PCC oraz mieszankami torkretowymi – powierzchnia ok. 10.500m2
 5. Obwodnica Słupska – wiadukt WD-1 – zabezpieczenie powłokowe (3.100m2) oraz nawierzchnio izolacje (500m2)


Zadania realizowane w 2008r:

 1. Oczyszczalnia Ścieków POMORZANY w Szczecinie - zabezpieczenia powłokowe konstrukcji żelbetowych – powierzchnia ok. 40.000m2, nawierzchnioizolacje 2.500m2, uszczelnienia 1.500mb, laminaty epoksydowe 1.150m2
 2. Oczyszczalnia Ścieków ZDROJE w Szczecinie – zabezpieczenia powłokowe konstrukcji żelbetowych – powierzchnia ok. 3.000m2
 3. Remont Wiaduktu w ciągu Al. Solidarności nad ul. W. Witosa w Poznaniu – prace reprofilacyjne zaprawami PCC i torkretem, iniekcje sklejające, zabezpieczenia powłokowe wraz z systemem Antygraffiti
 4. Royal Greenland – iniekcje sklejające płyty głównej posadzki, na powierzchni hal produkcyjnych

góra strony

© Copyright 2013 by Niwa | All Rights Reserved